انتخاب مدل عملگر مخصوص شیرهای ربع گرد (Quarter Turn Sizing)


پاک کردن محاسبه

تعداد: 0

Rayatork Model Torque (Nm) Speed (rpm) Flange Gear Ratio Human SF SF Stroke Time (s) Stall Torque